Báo giá

Get Quote

Phần mềm SOLIDWORKS Plastics

Dự đoán và tránh các lỗi sản xuất trong thiết kế bộ phận nhựa và khuôn ép, cải thiện chất lượng bộ phận, giảm thiểu việc phải làm lại sản phẩm gây tốn kém, và giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.
phần mềm SOLIDWORKS CAM banner 3

Tại sao chọn mua SOLIDWORKS Plastics?

SOLIDWORKS Plastics cung cấp bản mô phỏng để phân tích các bộ phận nhựa và khuôn ép. Nó mô phỏng cách nhựa chảy ra trong quá trình ép phun và dự đoán các lỗi liên quan đến sản xuất để bạn có thể nhanh chóng đánh giá khả năng sản xuất của một bộ phận trong khi thiết kế.

So sánh các phiên bản SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics Standard SOLIDWORKS Plastics Professional SOLIDWORKS Plastics Premium
SOLIDWORKS Plastics Standard được nhúng hoàn toàn trong SOLIDWORKS CAD để bạn có thể phân tích và sửa đổi các thiết kế bộ phận cùng lúc bạn tối ưu hóa hình thức, độ vừa vặn và chức năng. Xây dựng dựa trên Tiêu chuẩn nhựa SOLIDWORKS để phân tích thiết kế khuôn. Với các công cụ dễ sử dụng, bạn có thể nhanh chóng phân tích bố cục khuôn đơn và nhiều khoang và khuôn gia đình bao gồm cành, rãnh và cửa, để ước tính thời gian chu kỳ và để tối ưu hóa thiết kế hệ thống cấp liệu. Bao gồm tất cả tính năng của SOLIDWORKS Plastics Professional với chức năng mô phỏng nâng cao để phân tích bố cục dây chuyền làm mát khuôn và độ cong vênh của bộ phận. Tối ưu hóa dây chuyền làm mát giúp giảm thiểu thời gian chu kỳ và giảm chi phí sản xuất.
Ease of Use
SOLIDWORKS Plastics is fully embedded in SOLIDWORKS 3D CAD for ease of use and data integrity. Using the same user interface (UI) as SOLIDWORKS in toolbars, menus, and context-sensitive right-click menus ensures rapid familiarization. Built-in tutorials and searchable online help aid learning and troubleshooting.
Design Data Reuse
SOLIDWORKS Plastics supports SOLIDWORKS materials and configurations for easy analysis of multiple loads and product configurations.
Materials Database
With 4,000+ commercial thermoplastic grades, you can browse and select the desired from the customizable built-in material library.
Meshing

SOLIDWORKS Plastics includes these meshing features:

  • Wizard for mesh generation and analysis setup
  • Automatic Mesh
  • Local Mesh Refinement
  • Global Mesh Refinement
  • Boundary Mesh (Shell)
  • Solid 3D mesh
Parallel Computing (Multi-core)
The 3D Solver benefits from a multi-core CPU (multiple threads).
Filling Phase (1st Stage Injection)
Predicts how material fills the cavity. Results include distributions of pressure and temperature within the cavity, and detection of potential short shots and weld lines.
Instantaneous Fill Time Plot
Predicts the plastic flow pattern through the cavity at the end of fill.
Sink Mark Analysis
Predicts the depth of sink marks after the part has been ejected and cooled to room temperature.
eDrawings Support
Results can be exported to eDrawing®
Fill Time
Time needed to fill the whole mold.
Ease of Fill
Displays the quality of the injection process with ‘confidence of fill’ legend.
Results Adviser
User assistant for interpreting results.
Pressure at End of Fill
Displays the maximum pressure to fill the cavity.
Flow Front Temperature
Displays the melt front temperature history.
Temperature at End of Fill
Displays the Cavity Temperature field at the end of fill.
Shear Rate
Displays the shear rate reached at the end of fill to check the injection process quality.
Cooling Time
Estimates cooling time at fill time analysis.
Weld Lines
Displays weld lines formed at locations of the part where two (or multiple) melt fronts meet.
Air Traps
Shows the location where high pressure air may be trapped inside the cavity.
Sink Marks
Displays the location of sink marks.
Frozen Layer Fraction at End of Fill
Displays the fraction of frozen material into the part at end of fill.
Clamp Force
Displays the minimum clamp force for the current injection process.
Cycle Time
Displays the cycle time for the current injection process.
Symmetry Analysis
Avoid simulating both cavities in a symmetrical mold layout, saving computer time for the simulation.
Packing Phase (2nd Stage Injection)
Evaluates the material freezing process in the cavity. Predicts the temperature to evaluate hot spots, gate freeze, and cycle time. Distributions of pressure, stress, and shrinkage results are also available.
Runner Balancing
Determines the runner parameters to balance filling between parts.
Runner Design Wizard
Automates the process of creating common flow control devices and components such as sprues, runners, and gates.
Sprues and Runners
Quickly and easily simulate the impact of the sprues and runners layout.
Hot and Cold Runners
Hot runners are initially filled with hot polymer at the start of the filling simulation.
Multi-cavity Molds
Simulates multiple cavities of the same part in the same mold.
Family Molds
Simulates a set of different cavities parts in the same mold.
Mold Inserts
Include the impact of mold inserts on the simulation
Volumetric Shrinkage
Displays volumetric shrinkage distribution at the end of fill or pack.
Density at End of Pack
Displays density distribution at post-filling end to check the pack phase quality.
Exports STL, NASTRAN
Enables you to export part geometry in STL or NASTRAN formats
Export with Mechanical Properties ABAQUS®, ANSYS, DigiMat®
Exports mesh, residual stress, fiber orientation and material data to run non-linear analysis.
Cooling Lines
Simulates the coolant flowing inside for the mold cooling analysis.
Baffles and Bubblers
Specific cooling line for narrow channel into the cavity.
Conformal Cooling Channels
Cooling passageway follows the shape or profile of the mold core or cavity to perform rapid uniform cooling process.
Runner Domain Category
Domain category assigned to the runner allows easy selection for runner’s conditions.
Sink Mark Profiles
Displays the location of sink marks and their depth.
Mold Temperature at Cooling End
Displays the mold temperature distribution at cooling end.
Displacement Due to Residual Stress
Displays the displacement distribution due to in-mold stress.
Tìm hiểu thêm về phần mềm SOLIDWORKS bản quyền?
Liên hệ ngay đến Solid & Soft để được tư vấn, báo giá SOLIDWORKS cũng như nhận hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm SOLIDWORKS!