Báo giá

Get Quote

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical Schematic

SOLIDWORKS Electrical Schematic có khả năng đơn giản hóa sự phát triển của các hệ thống điện nhúng cho máy móc và các ứng dụng khác, với các công cụ đơn dòng và đa dòng để lập kế hoạch các hệ thống điện.

SOLIDWORKS Electrical Schematic

Tại sao chọn mua SOLIDWORKS Electrical Schematic?

SOLIDWORKS Electrical Schematics có khả năng đơn giản hóa sự phát triển của các hệ thống điện nhúng cho máy móc và các ứng dụng khác, với các công cụ đơn dòng và đa dòng để lập kế hoạch các hệ thống điện. Thư viện kho dữ liệu cung cấp hàng nghìn biểu tượng và hơn 500.000 phần được tạo ra để sử dụng trong thiết kế. Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sao chép và tái sử dụng các phân đoạn mạch chung trong một dự án hoặc cho các dự án khác nhau. Các nhóm có thể làm việc đồng thời để tiết kiệm thời gian và các công cụ quản lý tự động sắp xếp các thiết kế liên kết PLC phức tạp. Bạn có thể dễ dàng tạo bản vẽ, danh sách dây, danh sách “Từ-Tới” và các tài liệu khác để sản xuất.

So sánh các phiên bản SOLIDWORKS Electrical Schematics

SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional
Một công cụ thiết kế sơ đồ người dùng đơn giúp phát triển nhanh các hệ thống điện nhúng cho thiết bị và các sản phẩm khác. Thư viện các ký hiệu và thông tin phần của nhà sản xuất cung cấp các tài liệu có thể tái sử dụng phổ biến tối ưu hóa việc tái sử dụng thiết kế. Một bộ công cụ thiết kế sơ đồ cộng tác giúp phát triển nhanh chóng các hệ thống điện nhúng. Thư viện biểu tượng, thông tin về nhà sản xuất và mô hình thành phần 3D cung cấp các tài liệu có thể tái sử dụng được tối ưu hóa việc tái sử dụng thiết kế.
Single-line Schematics
Planning tool for creating complex embedded electrical systems utilizing simple pictorial representations of electrical components.
Multiline Schematics
Schematic creation tool with a simple user interface optimized to help ease repetitive tasks.
Mixed Schematics
Combine both single-line and multiline drawings on the same schematic, while keeping them connected.
2D Cabinet Creation
Generate 2D panel drawings from an electrical schematic, with 2D outlines of electrical components.
Electrical Component and Symbol Library
Extensive library of industry-standard schematic symbols (IEC, ANSI, JIS, GB) combined with a database of manufacturer parts to provide an easily customizable and adaptable parts database through easy-to-use import tools.
Design Reuse
Suite of integrated tools enables intelligent cut and paste, easy access to a selection of “favorite” components and circuit design elements, and reuse of non-SOLIDWORKS electrical design elements though easy-to-use import wizards.
Automated Terminal Drawing Creation
Automatically generate terminal drawings from real-time design.
Automated Contact Cross-Referencing
Electrical contacts are automatically cross-referenced in real time and synchronized based on availability and type of contacts from manufacturer-specific components.
Advanced Formula Manager
Enhanced formula capabilities for custom naming everything from wires to projects.
SOLIDWORKS Electrical Content Portal
Web-based content portal provides access to an extensive library of manufacturer parts.
Enhanced SOLIDWORKS PDM Connector
Enhanced PDM interface provides electrical and mechanical data management in one system based on proven SOLIDWORKS PDM capabilities
Report Generation
Automatically generate standard reports based on real-time design database queries.
Report Generation – Customized
Customize the look and content of your reports. Use the integrated SQL editor to display any data from your designs including writing custom Design Rule Checks.
Link to SOLIDWORKS 3D CAD
SOLIDWORKS Electrical Schematics Professional (with the purchase of SOLIDWORKS Electrical 3D) links the schematic to 3D SOLIDWORKS assemblies. This facilitates verification of proper fit of components; planning for the paths and space needs of all wire, cable, and harness routes; and calculation of all wire lengths prior to any assembly.
Common ECAD and MCAD Database
SOLIDWORKS Electrical Schematics Professional is bidirectionally linked with the 3D design (with the purchase of SOLIDWORKS Electrical 3D) which allows multiuser collaboration in real time between ECAD and MCAD engineers. Sharing a common database ensures consistency and facilitates the creation of a single, unified BOM.
PLC Tools
The Programmable Logic Controller (PLC) management tools automate many PLC wiring design tasks, along with the ability to import PLC data and labels.
Dynamic Connector Tools
Powerful, easy-to-use connector wizard helps simplify the creation, design, and use of electrical connectors including tracking which pins are used.
Real-time Collaboration
Synchronized, bi-directional environment enables multiple users to work on the same schematics project simultaneously for easier project collaboration.
Real-time Synchronization
SOLIDWORKS Electrical synchronizes all project design data in real time, bi-directionally in a multi-user collaborative environment between 2D schematics and the 3D model. This synchronization unifies key information (such as Bill of Materials (BOM) and design data) between design disciplines and users.
Deferred Update Mode
Enhances schematic performance by minimizing network traffic and deferring real-time project updates. This technology provides a performance boost for large projects and users who work remotely.
Custom Part Library Classifications
Create new folders with custom titles to tailor the parts library.
Excel Automation
Automate aspects of the schematic creation by using Microsoft Excel.
User Rights Management
Enable different levels of access control to various functionality.
Tìm hiểu thêm về phần mềm SOLIDWORKS bản quyền?
Liên hệ ngay đến Solid & Soft để được tư vấn, báo giá SOLIDWORKS cũng như nhận hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm SOLIDWORKS!