Báo giá

Get Quote

Phần mềm SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer giúp dễ dàng sử dụng lại các mô hình 3D hiện có để nhanh chóng tạo và cập nhật nội dung đồ họa chất lượng cao được liên kết đầy đủ với thiết kế 3D.

phần mềm SOLIDWORKS composer banner

Tại sao chọn mua SOLIDWORKS Composer?

Sử dụng lại các mô hình kỹ thuật 3D của bạn để tạo nội dung đồ họa nhằm giải thích các quy trình và thủ tục trong truyền thông kỹ thuật, chẳng hạn như hướng dẫn lắp ráp sản xuất, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, hướng dẫn đào tạo, tài liệu quảng cáo tiếp thị và bộ công cụ đấu thầu bán hàng.

So sánh các phiên bản SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer SOLIDWORKS Composer Player Professional SOLIDWORKS Composer Sync SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync SOLIDWORKS Composer Check
SOLIDWORKS Composer cho phép bạn nhanh chóng tạo nội dung đồ họa 2D và 3D để giải thích và trình bày rõ ràng về sản phẩm hoặc quy trình của bạn. Các công cụ này cho phép bạn làm việc trực tiếp từ dữ liệu CAD 3D để tạo ra các hình minh họa chất lượng cao, hình ảnh chân thực và hoạt ảnh tương tác, cũng như nhập dữ liệu thiết kế. Tương tác với nội dung 3D bằng SOLIDWORKS Composer Player Professional. Nó bao gồm tất cả các tính năng của SOLIDWORKS Composer Player, nhưng cũng cho phép bạn thẩm vấn mô hình, điều chỉnh góc nhìn và xoay / xoay / thu phóng trong thời gian thực. Bạn cũng có thể sử dụng các API tùy chỉnh để tùy chỉnh Trình phát. SOLIDWORKS Composer Sync tạo ra một quá trình chuyển đổi hàng loạt từ 3D CAD và các định dạng 3D khác sang định dạng SOLIDWORKS Composer. Các thay đổi về dữ liệu sản phẩm hoặc thông tin sản xuất có thể được cập nhật tự động vào các sản phẩm của SOLIDWORKS Composer. Bạn có thể lưu cài đặt công việc hàng loạt sang XML để sử dụng trong tương lai. SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync là phiên bản doanh nghiệp của SOLIDWORKS Composer Sync với các tính năng bổ sung để cập nhật thông tin nhằm duy trì giao tiếp kỹ thuật sản phẩm chính xác. Các thay đổi về sản phẩm hoặc thông tin sản xuất cũng có thể được cập nhật cho các sản phẩm của SOLIDWORKS Composer. Với SOLIDWORKS Composer Check, bạn có thể xác định các lỗi thiết kế tốn kém bằng cách kiểm tra độ rõ ràng và lập kế hoạch đường dẫn sản xuất trước khi sản phẩm xuất xưởng, giúp bạn xác nhận ngay lập tức các quy trình lắp ráp sau khi thay đổi thiết kế.
CAD Format Support
SOLIDWORKS Composer supports a wide range of 3D CAD formats, including SOLIDWORKS, Pro/ENGINEER/Creo®, and Autodesk® Inventor, as well as neutral file formats such as STEP, IGES, and others.
Update Visual Content
Update content with the latest design changes (geometry, Bill of Materials (BOM) tree, metadata,and others.)
Faster Content Development
Work directly from 3D CAD data and create 2D and 3D graphical content in multiple formats, such as raster images (JPG, BMP, TIF, PNG); vector images (SVG, EPS, SVGZ, CGM); videos (AVI); and 3D interactive animations (3D PDF, HTML, SMG); executable package, (ActiveX control). Add annotations (auto balloons, BOM table, arrows, and detail views). Change appearances (hide/show, transparency, and colors).
Document Processes
Create step by step step-by-step procedures showing incremental components.
Create Animations
Create interactive storyboards by adding links to relevant views. Animate appearances and custom properties. Create keyframe animation by drag-and-drop views on timeline. Create interactive animations with markers and filter timeline keys for finer control.
Customize BOMs
Create a manufacturing BOM independent of an engineering BOM. Customize parts lists and properties for each view.
Automate Processes
Automate batch mode import of 3D files and publishing content. Automate document creation within existing workflow systems. Automate document translation by using custom XML programming.
Viewing Customization
View step-by-step interactive instructions with no additional user interface required. Rotate, zoom, animate, measure, view BOM, section (rights-controlled by author). Create custom applications to distribute internally or through a website.
Multiple Output Formats
Provide multiple formats for 2D output (such asBMP, PNG, EPS) and animation (such as AVI).
Keep All Product Information Current
Keep all graphical content and technical communication deliverables current.
Automatically Update Product Information
Minimize the time it takes to update graphical assets and critical design information. Automatically update metadata, geometry, BOM, and other manufacturing information.
Command Line Interface Accessibility
Use the interface of Sync and a command line interface to enable integration with PLM applications throughout your organization.
Check for Design Errors
Minimize the time it takes to update graphical assets and critical design information. Automatically update metadata, geometry, BOM, and other manufacturing information.
Clash Detection
Interactive static and dynamic collision detection for service qualification and assembly procedures and path planning.

Tìm hiểu thêm về phần mềm SOLIDWORKS bản quyền?

Liên hệ ngay đến Solid & Soft để được tư vấn, báo giá SOLIDWORKS cũng như nhận hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm SOLIDWORKS!