Báo giá

Get Quote

Phần mềm SOLIDWORKS CAM

Là một ứng dụng trực quan, là phần mềm CAM dựa trên tính năng giúp cho tăng năng suất bằng cách sử dụng công nghệ tốt hơn và các công cụ tự động hóa thích hợp để tối đa hóa hiệu quả gia công CNC

Tại sao chọn mua SOLIDWORKS CAM?

SOLIDWORKS CAM tích hợp các quy trình thiết kế và sản xuất theo một hệ thống để đánh giá các thiết kế trước đó để tránh những chi phí phát sinh và chậm trễ trong việc hoàn thiện sản phẩm

So sánh các phiên bản SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS CAM Standard SOLIDWORKS CAM Professional SOLIDWORKS CAM Machinist Standard SOLIDWORKS CAM Machinist Professional
Cho phép bạn lập trình một cách nhanh chóng và xây dựng cấu hình mà không cần rời khỏi SOLIDWORKS 3D CAD. Bạn có thể truy cập để xác định các quy tắc trong SOLIDWORKS CAM để tạo và xây dựng các tiêu chuẩn riêng cho công ty của bạn, cũng như Tolerance-Based Machining (TBM). Xây dựng dựa trên khả năng của SOLIDWORKS CAM Standard với khả năng lập trình cao cấp hơn. Các tính năng bổ sung bao gồm Gia công tốc độ cao (HSM), cấu hình, gia công lắp ráp, quay và lập trình 3 + 2 để điều khiển các máy bốn trục và năm trục. Cung cấp tất cả các chức năng có trong SOLIDWORKS CAM Standard cộng với môi trường lập mô hình Part only cho phép bạn làm việc liền mạch với các tệp SOLIDWORKS Part và nhập một số định dạng tệp trung tính. Khả năng kết nối này giúp dễ dàng làm việc với khách hàng và nhà cung cấp để cộng tác trong quá trình sản xuất. Cung cấp tất cả các chức năng có trong SOLIDWORKS CAM Professional với SOLIDWORKS Part cho phép người dùng nhập và thiết kế các thiết bị cố định và các thành phần sản xuất khác được sử dụng trong quá trình gia công. Bằng cách sử dụng chế độ Assembly trong SOLIDWORKS CAM Professional, việc cắt đường chạy dao tự động có thể được sử dụng để đảm bảo các chương trình của bạn không va chạm với đồ đạc hoặc bề mặt tùy chỉnh.
Rules-Based Machining
SOLIDWORKS CAM uses rules- based machining to enhance the programming process while leveraging tolerances that were assigned to components. Rules-based machining lets you focus on the critical areas of making a part rather than touching every feature that needs to be machined.
Tolerance-based Machining (TBM)
Tolerances and annotations in 3D models are used to automatically create machine programs. TBM automatically adjusts asymmetric tolerances to mean tolerances for cutting tool strategies.
Knowledge-Based Machining (KBM)
KBM is like have a machinist at your fingertips. Once features are identified by automatic or interactive feature recognition, KBM defines machining strategies and tools to best machine the geometry. Using these rules will automatically allow you to define repeatable machining processes based on your company standards.
Associativity with SOLIDWORKS 3D CAD
Any change made to a design in SOLIDWORKS CAD is automatically updated, applied, and reflected in SOLIDWORKS CAM.
Automatic Feature Recognition (AFR)
Recognize certain types of geometry (holes, pockets, bosses, and turn–Professional only) not only as CAD features. Automatic feature recognition allows prismatic parts to be identified at a feature level based on machinable shapes.
Automate Machine Times
Automate machine time calculation and compare it to traditional methods for ensuring all aspects of a part are accounted for ahead of time before committing to production
3 + 2 Programming
SOLIDWORKS CAM Professional can employ a machining technique where a three-axis milling program is executed with the cutting tool locked in a tilted position using the five-axis machine’s two rotational axes.
High-Speed Machining (HSM)
SOLIDWORKS CAM Professional HSM using VoluMill technology maintains constant tool pressure throughout the cutting process. The variable feed rate allows the tool to cut at full depth to shorten cycle times while extending machine and tool life. This best-in- class machining routine works with standard cutting tools to lower overhead cost when machining components.
Turning Capabilities
SOLIDWORKS CAM Professional has turning capabilities that include face rough and finish, rough and finish turn, groove rough and finish, rough and finish bore, cut-off, ID and OD threading, and drill, and tap on center.
Part Modeling/Import
Part modeling and import is the foundation of programming in a digital world. Creating and importing parts allows the user the ability to communicate with designers, read MBD data and make necessary manufacturing adjustments. Because it is SOLIDWORKS, it is easy to use and learn.
Assembly Modeling/Import
Assemblies take our components to the next level by allowing us to check fits and tolerances plus explain to manufacturers how we want to build our products. By using assemblies for manufacturing, we can import clamps and vises to make sure our parts are made the first time correctly and provide the necessary clearances to be able to remove the finished product when it completed.

Tìm hiểu thêm về phần mềm SOLIDWORKS bản quyền?

Liên hệ ngay đến Solid & Soft để được tư vấn, báo giá SOLIDWORKS cũng như nhận hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm SOLIDWORKS!