Visualization
Visualization
Tại sao chọn Visualization?
SOLIDWORKS Visualize cho phép bạn tận dụng dữ liệu CAD 3D của mình để tạo hình ảnh có độ phân giải cao một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất - từ hình ảnh đến hoạt ảnh, nội dung web tương tác và Thực tế ảo phong phú. Đưa sản phẩm của bạn vào cuộc sống. SOLIDWORKS Visualize là “máy ảnh” cho dữ liệu CAD của bạn!
SOLIDWORKS Visualise Standard: Là cách nhanh nhất và dễ nhất để tạo ra hình ảnh chất lượng từ dữ liệu 3D, cắt giảm chi phí và tăng tốc thời gian ra thị trường với hình ảnh hấp dẫn.
SOLIDWORKS Visualize Professional: Cho phép bạn kể một câu chuyện sâu hơn với dữ liệu CAD của mình bằng cách tạo hình ảnh chất lượng, hoạt ảnh tương tác, quay 360 độ, Thực tế ảo nhập vai (VR) và hơn thế nữa. Giao tiếp các chi tiết thiết kế phức tạp nhất một cách dễ dàng và đánh bại đối thủ cạnh tranh của bạn để tiếp thị.
Have questions about Visualization
Quickly and easily create professional, photo-quality images, animations, and other interactive 3D content to get your products to market faster.