SOLIDWORKS Plastics
SOLIDWORKS Plastics
Tại sao chọn SOLIDWORKS Plastics?
SOLIDWORKS Nhựa dễ sử dụng mô phỏng ép phun trực tiếp cho các nhà thiết kế của các bộ phận nhựa và khuôn phun, cũng như phân tích CAE nâng cao. Nó mô phỏng làm thế nào đẻ dòng chảy nhựa chảy trong quá trình ép phun để dự đoán các khuyết tật liên quan đến sản xuất trên các bộ phận và khuôn mẫu.
Đảm bảo các chi tiết có khả năng sản xuất được ngay trong quá trình thiết kế. Dễ dàng học và sử dụng, SOLIDWORKS Plastics Standard được nhúng hoàn toàn trong môi trường CAD SOLIDWORKS để bạn có thể phân tích và sửa đổi thiết kế cùng lúc có thể tối ưu hóa hình thức, sự phù hợp và chức năng.
SOLIDWORKS Plastics Professional Được xây dựng dựa trên SOLIDWORKS Plastic Standard dùng để phân tích thiết kế khuôn. Với những công cụ dễ sử dụng, bạn có thể nhanh chống phân tích các bố cục đơn, đa khoang và tổng thể khuôn bao gồm: cả rảnh rót, con lăn, và cửa van, dự đoán thời gian chu kỳ, tối ưu hóa thiết kế hệ thống cung cấp.
SOLIDWORKS Plastics Premium bao gồm tất cả chức năng của SOLIDWORKS Plastics Professional cải tiến hơn với chức năng mô phỏng, cho phép các nhà phân tích của CAE và các nhà thiết kế khuôn phân tích bố cục đường làm mát khuôn và dự đoán sự biến dạng, phân tích đơn giản hoặc phức tạp bố trí đường ống làm mát, tối ưu hóa thiết kế hệ thống làm mát để giảm thiểu thời gian chu kỳ, giảm chi phí sản xuất và tối ưu hóa thiết kế, lựa chọn vật liệu và các thông số chế biến để giảm thiểu sự biến dạng khuôn đúc.
Have questions about SOLIDWORKS Plastics
Dự đoán và tránh các lỗi sản xuất trong giai đoạn đầu của các sản phẩm nhựa và thiết kế khuôn sử dụng phần mềm mô phỏng SOLIDWORKS Plastics. Các công ty thiết kế các sản phẩm hoặc khuôn có thể nâng cao được chất lượng, cắt giảm được chi phí do phải làm lại khuôn, hỏng khuôn, và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường.