SOLIDWORKS PCB
SOLIDWORKS PCB
Tại sao chọn SOLIDWORKS PCB?
Một công cụ thiết kế PCB chuyên nghiệp có khả năng đáp ứng nhu cầu của sản phẩm, cho phép bạn phát triển các bố cục bảng mạch. Thiết kế PCB tích hợp với SOLIDWORKS CAD, với quy trình thay đổi được quản lý bởi ECO và các chức năng khác nhau để duy trì hoạt động hiệu quả nhất.
SOLIDWORKS PCB: A professional PCB design tool capable of meeting the needs of products, allowing you to develop circuit board layouts. Integrated PCB design with SOLIDWORKS CAD, with ECO managed change process and various functions to keep the operation to be most effective.
Have questions about SOLIDWORKS PCB
Một công cụ thiết kế PCB chuyên nghiệp có khả năng đáp ứng nhu cầu của sản phẩm, cho phép bạn phát triển các bố cục bảng mạch. Thiết kế PCB tích hợp với SOLIDWORKS CAD, với quy trình thay đổi được quản lý bởi ECO và các chức năng khác nhau để duy trì hoạt động hiệu quả nhất.