SOLIDWORKS MBD
SOLIDWORKS MBD
Tại sao chọn SOLIDWORKS MBD?

SOLIDWORKS® Model-Based Definition (MBD) Cho phép bạn ghi kích thước, dung sai, bảng kê vật liệu (BOM) và các chú thích khác trực tiếp trên mô hình 3D; Cho bạn khả năng tùy chỉnh các mẫu thư viện để ra bản vẽ sản xuất nhanh chóng, thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật của chi tiết hoặc bất kỳ cụm lắp ráp nào từ đơn giản cho tới phức tạp. Ngoài ra bạn có thể sử dụng cho hoạt động yêu cầu báo giá (RFQ) hay báo cáo chất lượng sản phẩm. SOLIDWORKS MBD hỗ trợ xuất sang các định dạng thông dụng chẳng hạn như eDrawings®, STEP 242 và 3D PDF để truyền tải nội dung trong mô hình 3D của bạn một cách rõ ràng nhất.

SOLIDWORKS MBD: giúp các công ty định nghĩa, sắp xếp và xuất bản thông tin sản phẩm và sản xuất 3D (PMI) bao gồm dữ liệu mô hình 3D trong định dạng tệp chuẩn của ngành. SOLIDWORKS MBD hướng dẫn quy trình sản xuất trực tiếp trong mô hình 3D, sắp xếp sản xuất, cắt giảm thời gian chu kỳ, giảm lỗi và giúp tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành.
Have questions about SOLIDWORKS MBD