SOLIDWORKS Inspection
SOLIDWORKS Inspection
Tại sao chọn SOLIDWORKS Inspection?

The SOLIDWORKS® Inspection cho phép tự động hóa việc kiểm tra chất lượng kỹ thuật trên các mô hình 3D với thông tin sản phẩm và sản xuất (PMI). Tối ưu hóa thời gian cần thiết để ghi lại các phép đo kiểm tra, SOLIDWORKS Inspection giảm thiểu tối đa thời gian và sai sót khi tạo các tài liệu báo cáo theo tiêu chuẩn ngành.

SOLIDWORKS Inspection Standard: SOLIDWORKS Inspection Standard là công cụ không thể thiếu trong giải pháp kiểm tra và hợp lý hóa việc tạo tài liệu đo,báo cáo kiểm tra sản phẩm. SOLIDWORKS Inspection Standard giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc, bằng cách tận dụng lại dữ liệu từ SOLIDWORKS chuyển qua.

SOLIDWORKS Inspection Professional: SOLIDWORKS Inspection Professional mở rộng các khả năng SOLIDWORKS Inspection Standard và cho phép bạn nhập thủ công hoặc bán tự động các giá trị đo trực tiếp trong một dự án. Với SOLIDWORKS Inspection Professional, bạn có thể làm việc trực tiếp với dữ liệu CAD 2D / 3D rút ngắn quy trình công việc tối đa.

Have questions about SOLIDWORKS Inspection