SOLIDWORKS Composer
SOLIDWORKS Composer
Tại sao chọn SOLIDWORKS Composer?

SOLIDWORKS Composer: Sử dụng trực tiếp các mô hình kỹ thuật 3D của bạn cho việc tạo nội dung đồ họa để hướng dẫn các quy trình và công đoạn trong truyền thông kỹ thuật, giống như hướng dẫn lắp ráp sản xuất, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, hướng dẫn đào tạo, tài liệu tiếp thị và là bộ dụng cụ đắc lực sử dụng cho đấu thầu bán hàng.

SOLIDWORKS Composer: là công cụ sử dụng trực tiếp tất cả các định dạng 3D CAD để tạo nội dung đồ họa 2D và 3D cho các giao tiếp kỹ thuật như hướng dẫn lắp ráp, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, tài liệu tiếp thị và tài liệu đào tạo.

SOLIDWORKS Composer Player Professional:Tương tác với nội dung 3D bằng SOLIDWORKS Composer Player Professional, giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh mô hình theo ý muốn, điều chỉnh góc nhìn và xoay / thu nhỏ / phóng to trong thời gian thực. Bạn cũng có thể sử dụng API để tùy chỉnh các thanh công cụ.

SOLIDWORKS Composer Sync: Hỗ trợ hầu hết các định dạng 3D thông dụng sang định dạng SOLIDWORKS Composer. Những thay đổi trong dữ liệu sản phẩm hoặc thông tin sản xuất có thể được tự động cập nhật thành các sản phẩm của SOLIDWORKS Composer. Các cài đặt này dễ dàng lưu thành thư viện để tái sử dụng.

SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync: Là một phiên bản dành cho doanh nghiệp được bổ sung nhiều tính năng và cập nhật thông tin sản xuất theo thời gian thực vào SOLIDWORKS Compoder Sync. Đặc biệt là đồng bộ hóa quá trình tạo tài liệu và thiết kế sản phẩm.

SOLIDWORKS Composer Check: Với SOLIDWORKS Composer Check, bạn có thể hạn chế được chi phí cho mỗi thiết kế lỗi bằng cách kiểm tra và lập kế hoạch sản xuất trước khi các sản phẩm được sản xuất hàng loạt, giúp cho bạn cập nhật ngay lập tức quy trình lắp ráp khi có thay đổi thiết kế. 

Have questions about SOLIDWORKS Composer