PDM
PDM
Tại sao chọn PDM?
SOLIDWORKS PDM giúp bạn quản lý các tệp dữ liệu và tài liệu của bạn để tối đa hóa năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm, cho phép bạn lưu trữ và thiết kế dữ liệu một cách an toàn để phục hồi nhanh, loại bỏ các vấn đề về kiểm soát phiên bản và mất dữ liệu,chia sẻ và cộng tác về thiết kế với người bên ngoài và tổ chức ở nhiều địa điểm, tạo quy trình công việc điện tử, quản lý và tối ưu hóa quy trình phát triển, phê duyệt tài liệu và quy trình thay đổi kỹ thuật.
SOLIDWORKS PDM Standard là giải pháp quản lý dữ liệu lý tưởng áp dụng cho khách hàng đơn lẻ với việc dễ dàng sử dụng và nâng cấp lên phiên bản SOLIDWORKS PDM Professional khi có nhu cầu thay đổi. SOLIDWORKS PDM Standard dùng Microsoft® SQL Server Express.
SOLIDWORKS PDM Professional là một giải pháp quản lý dữ liệu đầy đủ tính năng cho các tổ chức lớn và nhỏ. SOLIDWORKS PDM Professional giúp nhóm dễ dàng tìm và sửa lại các tệp, bộ phận và bản vẽ; chia sẻ thông tin thiết kế; tự động hóa luồng công việc và đảm bảo sản xuất luôn có phiên bản phù hợp.
SOLIDWORKS Manage: là một công cụ nâng cao, hệ thống quản lý dữ liệu dựa trên bản ghi mở rộng việc quản lý tập tin toàn cầu và tích hợp ứng dụng được kích hoạt bởi SOLIDWORKS PDM Professional bao gồm một tập hợp các khả năng toàn diện mà bạn có thể sử dụng và phân phối cho nhiều lĩnh vực trong doanh nghiệp của mình.
Have questions about PDM
Sản phẩm SOLIDWORKS Data Management (PDM) giúp bạn kiểm soát được dữ liệu thiết kế, cải tiến đáng kể cách thức quản lý và làm việc nhóm trong việc phát triển sản phẩm.