Liên hệ

Phòng Marketing
  • Tran Thi Xuan Quynh
Gửi yêu cầu
quynh@solidnsoft.com
Phòng Nhân sự
  • Ho Thi Thanh Duyen
Gửi yêu cầu
duyen@solidnsoft.com
Phòng đào tạo
  • Nguyen Manh Ha
Gửi yêu cầu
ha@solidnsoft.com
Phòng kỹ thuật
  • Nguyen Hoang Son
Gửi yêu cầu
son@solidnsoft.com
Phòng Sale
  • Bui Thi Thuy Van - Sale Manager
van@solidnsoft.com