Electrical Schematics
Electrical Schematics
Tại sao chọn Electrical Schematics?
SOLIDWORKS Electrical Schematics có khả năng đơn giản hóa sự phát triển của các hệ thống điện nhúng cho máy móc và các ứng dụng khác, với các công cụ đơn dòng và đa dòng để lập kế hoạch các hệ thống điện. Thư viện kho dữ liệu cung cấp hàng nghìn biểu tượng và hơn 500.000 phần được tạo ra để sử dụng trong thiết kế. Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sao chép và tái sử dụng các phân đoạn mạch chung trong một dự án hoặc cho các dự án khác nhau. Các nhóm có thể làm việc đồng thời để tiết kiệm thời gian và các công cụ quản lý tự động sắp xếp các thiết kế liên kết PLC phức tạp. Bạn có thể dễ dàng tạo bản vẽ, danh sách dây, danh sách "Từ-Tới" và các tài liệu khác để sản xuất.
SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard: Là một công cụ thiết kế sơ đồ người dùng đơn giúp phát triển nhanh các hệ thống điện nhúng cho thiết bị và các sản phẩm khác. Thư viện các ký hiệu và thông tin phần của nhà sản xuất cung cấp các tài liệu có thể tái sử dụng phổ biến tối ưu hóa việc tái sử dụng thiết kế.
SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional: Là một bộ công cụ thiết kế sơ đồ cộng tác giúp phát triển nhanh chóng các hệ thống điện nhúng. Thư viện biểu tượng, thông tin về nhà sản xuất và mô hình thành phần 3D cung cấp các tài liệu có thể tái sử dụng được tối ưu hóa việc tái sử dụng thiết kế.
Have questions about Electrical Schematics
SOLIDWORKS Electrical Schematics có khả năng đơn giản hóa sự phát triển của các hệ thống điện nhúng cho máy móc và các ứng dụng khác, với các công cụ đơn dòng và đa dòng để lập kế hoạch các hệ thống điện.