Electrical 3D
Electrical 3D
Tại sao chọn Electrical 3D?
Tích hợp dữ liệu thiết kế sơ đồ điện với mô hình 3D SOLIDWORKS của máy hoặc sản phẩm khác - theo chiều hai chiều và theo thời gian thực. SOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn đặt các bộ phận điện và sử dụng công nghệ định tuyến trong SOLIDWORKS để tự động kết nối các phần tử thiết kế điện trong mô hình 3D. Xác định độ dài tối ưu cho dây, cáp và dây chằng tất cả trong khi vẫn duy trì đồng bộ hóa thiết kế và hóa đơn vật liệu (BOM) giữa các thiết kế điện và cơ khí.
Have questions about Electrical 3D