CAM
CAM
Tại sao chọn CAM?
SOLIDWORKS CAM tích hợp các quy trình thiết kế và sản xuất theo một hệ thống để đánh giá các thiết kế trước đó để tránh những chi phí phát sinh và chậm trễ trong việc hoàn thiện sản phẩm

SOLIDWORKS CAM Standard: cho phép bạn lập trình một cách nhanh chóng và xây dựng cấu hình mà không cần rời khỏi SOLIDWORKS 3D CAD. Bạn có thể truy cập để xác định các quy tắc trong SOLIDWORKS CAM để tạo và xây dựng các tiêu chuẩn riêng cho công ty của bạn, cũng như Tolerance-Based Machining (TBM).

SOLIDWORKS CAM Professional: xây dựng dựa trên khả năng của SOLIDWORKS CAM Standard với khả năng lập trình cao cấp hơn. Các tính năng bổ sung bao gồm Gia công tốc độ cao (HSM), cấu hình, gia công lắp ráp, quay và lập trình 3 + 2 để điều khiển các máy bốn trục và năm trục.
Have questions about CAM
SOLIDWORKS® CAM is an add-on to all versions of SOLIDWORKS CAD that lets you prepare your designs for manufacturability earlier in the development cycle. Manufacturing tasks that had to wait until a design was complete can now be performed concurrently with the design process.