3D CAD
3D CAD
Tại sao chọn 3D CAD?
SOLIDWORKS 3D CAD giúp cải thiện đáng kể cách người dùng phát triển và sản xuất sản phẩm. Là nền tảng cho toàn bộ các giải pháp phát triển sản phẩm của SOLIDWORKS, các gói SOLIDWORKS CAD bao gồm các tính năng như thiết kế, mô phỏng, dự toán chi phí, kiểm tra khả năng sản xuất, CAM, thiết kế bền vững và quản lý dữ liệu.
SOLIDWORK Standard: cung cấp khả năng thiết kế 3D mạnh mẽ, đầy đủ tính năng và dễ sử dụng. Các kỹ sư có thể thiết kế ra các mô hình chi tiết, tạo các lắp ghép và tự động tạo bản vẽ 2D để đưa vào sản xuất. Ngoài ra, có thể sử dụng tất cả các công cụ cần thiết để tạo ra bề mặt phức tạp, chi tiết kim loại tấm, module thiết kế khuôn và các lắp ghép chi tiết hàn. SOLIDWORKS Standard cũng bao gồm các công cụ để tự động hóa thiết kế, thực hiện phân tích ứng suất, và xác định tác động môi trường của các thành phần. Tăng năng suất thiết kế với SOLIDWORKS Standard.

SOLIDWORKS Professional: cung cấp cho bạn sức mạnh của SOLIDWORKS Standard với các tính năng bổ sung giúp tăng năng suất, đảm bảo độ chính xác và giúp bạn truyền đạt thông tin thiết kế hiệu quả hơn. SOLIDWORKS Professional bao gồm các thư viện chi tiết tiêu chuẩn và ốc vít, các công cụ tự động ước tính chi phí và các công cụ phụ trợ giúp tự đồng tìm kiếm lỗi. Hiện thực hóa các thiết kế bằng phần mềm PhotoView 360 và sau đó chia sẻ chúng bằng eDrawing Professional. SOLIDWORKS Professional cung cấp các công cụ quản lý tâp tin thích hợp quản lý dữ liệu sản phẩm đảm bảo bảo mật các thông tin dự án và theo dõi toàn bộ quá trình thay đổi thiết kế.

SOLIDWORKS Premium: là giải pháp thiết kế 3D toàn diện, bổ sung cho chức năng của SOLIDWORKS Professional với khả năng mô phỏng tính toán mạnh mẽ, mô phỏng chuyển động và công cụ đánh giá thiết kế, tính năng thiết kế hệ thống ống, thủy lực khí nén tiên tiến, khả năng thiết kế ngược và nhiều tính năng mạnh mẽ khác.

Have questions about 3D CAD