Recruitment

For Expanding the Market, Solid & Soft - SOLIDWORKS recruits some attractive positions in Ha Noi and Ho Chi Minh.  
Lương hấp dẫn, Được đào tạo chuyên nghiệp từ các chuyên gia trong và ngoài nước, Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội pháp triển năng lực.
Công ty TNHH Solid & Soft ,đại lý chính thức của Dassault Systèmes chuyên về phần mềm SOLIDWORKS tại Việt Nam, tìm kiếm Kỹ thuật viên với nhiều cơ hội nâng ...
Contact:Ms. Van (028) 7305.22.55 - van@solidnsoft.com, www.solidnsoft.comOffice Address: R4-65 Hung Phuoc 2, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC